De werkwijze van Bouwbedrijf Huta

Wij werken volgens een heldere werkprocedure, waarvoor wij een stappenplan hebben gemaakt. Op deze manier krijgt u een duidelijk beeld van de fasen die u bij een bouwproject allemaal doorloopt. Mocht u hierover vragen of opmerkingen dan bent u van harte welkom om deze te stellen. U kunt ons bellen of emailen.

Start

Offerteverzoek door klant.

ACCEPTATIE OFFERTE

Ondertekening overeenkomst, contract in tweevoud.

TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN

Registratie meer- en minderwerk. Betaling van tussentijdse termijnen.

HERSTELWERK OPLEVERING

Opleveringspunten worden verholpen binnen 10 dagen na oplevering. Registratie en ondertekening opleveringsformulier voor herstelwerk.

ONTVANGEN OFFERTE

Klant ontvangt offerte met Algemene Voorwaarden, bijbehorende offertenummer en reactietermijn. Gesprek om offerte toe te lichten.

AANVANG WERKZAAMHEDEN

Registratie aanvang werkzaamheden. Betaling 1e termijn factuur.

OPLEVERING

Registratie en ondertekening opleveringsformulier. Betaling van alle termijnen tot de oplevering.

EINDAFREKENING

Eindfactuur met vermelding van alle termijnen en wat reeds is betaald. Betaling meer- en minderwerken laatste termijn van de afgesproken som.