Garantie

Garantie
In onze garantiebepaling staat helder en bondig omschreven waar u garantie op heeft, hoe de garantie wordt uitgevoerd en hoe lang de garantie op bepaalde onderdelen geldt. Dat biedt zekerheid en transparantie. 

Materialen via leverancier
Ook hebt u garantie op de gebruikte materialen. Dit is afhankelijk van de soort materialen die zijn toegepast. Deze garantie verloopt via de leverancier. Wanneer gebreken optreden bij deze materialen kunt u contact opnemen met Huta. Wij zorgen ervoor dat er passende maatregelen worden getroffen. 

Verzekering bij schade
Gedurende de bouw bent u verzekerd, indien er sprake is van schade. De schade die optreedt tijden de bouw wordt gedekt door onze doorlopende CAR verzekering.

Beste bezoeker,

Van 4 tot 29 augustus hebben wij bouwvak vakantie!
Wij zien u graag weer na de vakantie.

Met vriendelijke groet,
Bouwbedrijf Huta