Verbouw

Wilt u graag uw huis verbouwen en / of vergroten dan komt Bouwbedrijf Huta graag bij u langs. Vooraf kijken we samen met u wat constructief haalbaar is. Hierna ontvangt u een passende offerte. Zodra u besluit om met ons verder te gaan dan ontvangt u de onderliggend contractenstukken, waarin het volgende is opgenomen:
•   Offerte
•   Aanvang verbouwing
•   Algemene voorwaarden
•   Meer- en minderwerk formulier
•   Opleveringsformulier

Indien gewenst is het mogelijk om uw wensen te vertalen in een bouwtekening, welke door ons wordt vervaardigd in Autocad. In overeenstemming met u wordt gekeken hoe wij uw woonsituatie zo comfortabel mogelijk kunnen houden.

Wilt u meer informatie?