Aanbouw met uitzicht tuin

Vergroten van het wooncomfort

Bij deze woning heeft Bouwbedrijf Huta een aanbouw gerealiseerd. Door deze aanbouw is de keuken veel ruimer geworden met gevolg dat het wooncomfort is vergroot. Door de toepassing van de lange ramen tot aan de grond en de grote glazen pui is er een mooie verbinding gecreëerd met de tuin.