Werkwijze

De werkwijze van Bouwbedrijf Huta

Wij werken volgens een heldere werkprocedure, waarvoor wij een stappenplan hebben gemaakt. Op deze manier krijgt u een duidelijk beeld van de fasen die u bij een bouwproject allemaal doorloopt. Mocht u hierover vragen of opmerkingen dan bent u van harte welkom om deze te stellen. U kunt ons bellen of emailen.

START
Offerteverzoek door klant.

ONTVANGEN OFFERTE
Klant ontvangt offerte met Algemene Voorwaarden, bijbehorende offertenummer en reactietermijn. Gesprek om offerte toe te lichten.

ACCEPTATIE OFFERTE
Ondertekening overeenkomst, contract in tweevoud.

AANVANG WERKZAAMHEDEN
Registratie aanvang werkzaamheden. Betaling 1e termijn factuur.

TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN
Registratie meer- en minderwerk. Betaling van tussentijdse termijnen.

OPLEVERING
Registratie en ondertekening opleveringsformulier. Betaling van alle termijnen tot de oplevering.

HERSTELWERK OPLEVERING
Opleveringspunten worden verholpen binnen 10 dagen na oplevering. Registratie en ondertekening opleveringsformulier voor herstelwerk.

EINDAFREKENING
Eindfactuur met vermelding van alle termijnen en wat reeds is betaald. Betaling meer- en minderwerken laatste termijn van de afgesproken som.