logo bouwbedrijf huta
  • werkwijze bouwbedrijf huta
  • werkwijze bouwbedrijf huta
  • werkwijze bouwbedrijf huta
  • werkwijze bouwbedrijf huta

WERKPROCEDURE BOUWBEDRIJF HUTA

START

Offerteverzoek door klant.werkwijze huta bouw

AANVANG WERKZAAMHEDEN

Registratie aanvang werkzaamheden.
Betaling 1e termijn factuur.werkwijze huta bouw

TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN

Registratie meer- en minderwerk.
Betaling van tussentijdse termijnen.werkwijze huta bouw

EINDAFREKENING

Eindfactuur met vermelding van alle termijnen
en wat reeds is betaald. Betaling meer- en minderwerk
en laatste termijn van de afgesproken som.

werkwijze huta bouw werkwijze huta bouw werkwijze huta bouw werkwijze huta bouw
ONTVANGEN OFFERTE

Klant ontvangt offerte met Algemene Voorwaarden, bijbehorende offertenummer en reactietermijn.
Gesprek om offerte toe te lichten.werkwijze huta bouw

ACCEPTATIE OFFERTE

Ondertekening verbouwingsovereenkomst,
contract in tweevoud.werkwijze huta bouw

OPLEVERING

Registratie en ondertekening opleveringsformulier.
Betaling van alle termijnen tot de oplevering.werkwijze huta bouw

HERSTELWERK OPLEVERING

Opleveringspunten worden verholpen binnen 10 dagen na oplevering. Registratie en ondertekening opleveringsformulier voor herstelwerk.